Qué buena noticia la de hoy. En el mes de Octubre del 2015 tendremos en Horta una escuela municipal de música: Can Fargas.

La información que nos ha enviado del Ayuntamiento de Barcelona ha sido la siguiente:

“Comencen les obres de l’Escola Municipal de Música de Can Fargas

publicado el 13/10/2014 a las 12:52 h. – Districte Horta-Guinardó –

 

Comencen les obres de l’Escola Municipal de Música de Can Fargas

 

El proper dia 20 d’octubre el districte d’Horta-Guinardó començarà les obres de rehabilitació de la Masia de Can Fargas per ubicar l’Escola de Música Municipal. Està previst que les obres, que tindran una inversió de 2.283.427 euros, finalitzin en els propers 12 mesos.

La Masia de Can Fargas és un conjunt d’edificacions adjacents que daten de diferents èpoques i la part més antiga és la zona central de la torre medieval que sobresurt de la resta de volums que conformen la masia i que està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Al voltant d’aquesta es van construir varies edificacions segons les necessitats funcionals.

La concreció de l’edifici de la masia com a escola de música municipal ve com a compliment dels objectius estratègics en matèria cultural i d’educació del districte d’Horta-Guinardó, entenent-los com a factor clau de benestar i èxit, i com a elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, i com aposta de futur. En aquest sentit, la regidora d’Horta-Guinardó, Francina Vila, ha destacat “la importància de revalorar el patrimoni cultural del nostre territori. Hem de promoure aquest patrimoni, la nostra cultura popular i la memòria històrica dels barris”. Vila també s’ha felicitat perquè “el projecte de l’Escola de Música és un projecte de tots els veïns i veïnes, que durant molt de temps van reivindicar la recuperació d’aquesta masia, i ara disposarem d’un equipament de primer nivell en el nostre territori, a més, amb la seva construcció donem compliment al full de ruta del districte al barri de la Font d’en Fargues”.

L’Escola de Música tindrà una capacitat per a 400 alumnes i 20 professors. L’espai de la masia, amb una superfície de construcció de 1.530 m2, serà adequadament rehabilitat i insonoritzat per tal que no hi penetri ni en surti sorolls i per disminuir la reverberació acústica de les aules i l’entorn exterior.

A la planta baixa es proposa un nou accés accessible. La major intervenció es proposa en les estances de l’àmbit nord de la planta per transformar-lo en vestíbul, la secretaria i la sala d’estudi de l’escola. Pel que fa a tancaments es farà l’enderroc de diferents envans del segle XX i divisòria del segle XVIII i l’obertura de la façana del cobert annex del segle XVII.

En aquesta planta s’ubicaran despatxos i espais per magatzem; sales de professors i d’estudi; tres cabines d’assajos; aules de percussió i per a grans agrupacions instrumentals i corals; a la planta baixa també hi haurà la cabina de gravació i els magatzems per als instruments. En total, aquesta planta tindrà una superfície útil de 444,40m2.

Pel que fa a la primera planta, es procedirà a l’enderroc de diferents envans del segle XX; es recuperarà l’obertura nord de la torre (accés principal): s’eliminaran els falsos sostres i motllures del segle XX; i es reforçaran els forjats existents. En aquesta planta, que tindrà una superfície útil de 355,85 m2, s’ubicaran dos aules polivalents, quatre aules d’instruments individuals, despatxos i magatzems

A la planta sotacoberta es farà una intervenció per compartimentar el seu interior. Pel que fa a la coberta, es refarà el conjunt de les cobertes atès el mal estat de les bigues de fusta i per tal de donar compliment normatiu en matèria de prestacions d’aïllament i de protecció al foc. També es restauraran els paraments (parets) i elements descoberts (portes, espitlleres, finestres,…). Les aules disposaran del nivell d’aïllament acústic suficient i nivell d’absorció del so que asseguri un nivell de reverberació adequat.

Aposta per la formació musical

Actualment hi ha 4 escoles municipals de música de la ciutat: Can Ponsic (districte de Sarrià – Sant Gervasi); Eixample – Joan Manuel Serrat (districte de l’Eixample); Nou Barris (districte de Nou Barris) i Sant Andreu (districte de Sant Andreu).

Aquest curs 2014-15, les 4 escoles municipals de música oferiran formació i ensenyaments musicals a un total de 2.630 alumnes matriculats: 780 places per alumnats dels Tallers de Música per a Nadons; 1.670 places per programes de formació musical per alumnat entre 5 i 18 anys i 180 places per alumnes amb més de 18 anys).A les escoles municipals de música de la ciutat es fan activitats i formació musical per a totes les edats. Hi ha un ampli ventall de possibilitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical a nivell amateur, en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals. A més, es promou un ampli ventall d’activitats, audicions, concerts, intercanvis i trobades amb la participació de tot l’alumnat. A banda, es facilita l’accés als estudis professionalitzats a aquell alumnat amb especial capacitat i interès.

Durant aquest mandat, s’ha augmentat en 466 el nombre de places a les escoles municipals de música de la ciutat. El curs 2010-11 hi havia a les 4 escoles una oferta musical formativa per a un total de 2.164 alumnes i aquest curs 2014-15 hi ha una oferta per a una total de 2.630 alumnes.”